6_PL_školní_výlet_pro_žáky_4_třídy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.59 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Žáci si v sedmi slovních úlohách procvičí učivo sčítání a násobení v číselném oboru do 10 000. Jednotlivá cvičení lze použít také jako domácí úlohy.