5_Řada_čísel_0_100

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:203.53 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Vzdělávací materiál je určený pro žáky 2. ročníku a cílí na procvičování čísel v oboru 0-100 ve slovních úlohách. Úlohy na sebe navazují, mají téma rodiny a budou dětem blízké. Žáci vyloženě "nepočítají", ale zjišťují informace o věku jedné rodiny různými způsoby. Materiál je pro děti zajímavý. Dá se použít pro jakýkoliv druh práce (počítaní v hodině, domácí úkol, ...). Obsahuje řešení.