5_-_násobení_a_dělení_dvěma

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:259.48 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje tři krátká a jednoduchá cvičení na procvičování násobilky dvou - správné řazení, dva sloupečky na dělení a krátké luštění. V tajence vyjde heslo "první třída". Otázka je, zda je tento materiál užitečný pro jiné žáky. Popř. je nutno počítat s tajenkou a když tak to zakomponovat do výuky.