36_PL_knihy_v_knihovně

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.34 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost určený pro 4. třídu. Žáci si procvičí početní operace sčítání, násobení a dělení. Jednotlivé slovní úlohy lze použít i jako domácí úkol.