32_VM_Práce_s_informacemi_z_tabulky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:203.13 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál byl vytvořen s cílem procvičit si vyhledávání informací v tabulce. Tabulka byla zvolena rozvrh hodin, což je pro žáky vhodné, každý den se s touto tabulkou mohou setkat. Pro lepší porozumění autorka napsala i vysvětlení zkratek. Pak už jen následují otázky vztahující se k danému rozvrhu. Jiný typ úkolů zde není. Lze využít jako práci navíc nebo domácí úlohu. Jelikož je činnost poměrně jednotvárná, bylo by vhodné ji rozdělit na části nebo vymyslet i jiný způsob práce. Obsahuje řešení.