32_27_9 Využití poznatků ze stereometrie, Výpočet marcipánové hmoty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:775 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… uplatnění teoretických znalostí ze stereometrie v praktických výpočtech v cukrářské praxi“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Cílem úlohy je výpočet hmotnosti marcipánu na výrobu panenek s tělíčkem kuželovitého tvaru a hlavičkou kulového tvaru. Na prvním snímku, kde je zadání, však chybí rozměry.

Na dalších třech snímcích je proveden výpočet úlohy. Nejdříve výpočet objemu marcipánu pro jednu panenku, následně objem pro výrobu daného počtu panenek a na posledním snímku je proveden výpočet hmotnosti marcipánu pro všechny panenky (při znalosti hustoty marcipánu).

Kromě nedodržení zápisu jednotek se vyskytuje chyba při výpočtu objem tělíčka panenky. Jedna je těleso označeno jako objem a je použit chybný poloměr kužele. Tato chyba se následně přenáší do dalších částí výpočtu. Správný objem tělíčka je tak 25,1 cm^3, správný objem celé panenky je 29,3 cm^3, objem všech panenek je 685 cm^3 a správná hmotnost je 973 g.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů a chyb) využít při procvičování výpočtů objemu a hmotnosti na SŠ (příp. i na ZŠ) téměř „tak jak je“.