32_27_8 Vlastnosti geometrických těles v prostoru, Úhlopříčky a výšky.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:593.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… upřesnění poznatků o vlastnostech úhlopříček a výšek v tělesech ...“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

V materiálu jsou shrnuty základní vlastnosti úhlopříček a výšek těles.

První snímek je věnován rozdělení a popisu úhlopříček a výšek. Další dva snímky jsou věnovány podrobnějšímu vysvětlení úhlopříček, výšek a hlavně způsobu jejich výpočtu ze zadaných údajů v jehlanu a kuželu. Další tři snímky jsou následně věnovány dvěma slovním úlohám doplněných o autorské řešení.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Příklady, až na absence jednotek ve výpočtech, neobsahují závažné chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů) využít při procvičování výpočtů délek úhlopříček a výšek při určování povrchů a objemů těles na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.