32_27_19 Objem a povrch těles, soutěž - barvy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.69 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičení učiva o výpočtech v tělesech formou hry. ...“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá obtížnost resp. jednoduchost.

Na úvodním snímku je připravena „tabulka“ s odkazy . Tabulka se skládá z pěti řádků (hranol, válec, jehlan, kužel a koule) a pěti sloupců. Cílem je vyřešit z každého řádku aspoň jednu úlohu.

Po kliknutí na zvolené téma a obtížnost by se mělo zobrazit zadání zvolené úlohy – odkazy však nefungují (chybně vytvořený soubor .pdf). Při zobrazení úlohy se současně ukazuje i řešení (chybně vytvořený soubor .pdf). Tímto se materiál stává pro využití jako hru nepoužitelný. Materiál může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastního materiálu.

Obtížností je materiál určen sice pro žáky středních škol, ale měly by je zvládnout i žáci škol základních.

Z odborného matematického hlediska je chybně vypočítána třetí úloha na hranol, v páté úloze na hranol je nejasná zmínka o Archimédově zákoně, ve čtvrté úloze na jehlan se nesprávně počítá i s podstavou a částečně nepřesná je i první úloha o kouli. V materiálu se vyskytují chyby typografického charakteru (mezery, aj.) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je díky chybným odkazům pro soutěž nepoužitelný.