32_27_17 Převody jednotek povrchu, objemu a hmotnosti - soutěž

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:256.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičení převádění jednotek povrchu, objemu a hmotnosti formou hry.“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá obtížnost resp. jednoduchost.

Na úvodním snímku je připravena tabulka s odkazy ve stylu televizní soutěže Risk, která běžela od roku 1994 na TV Nova, příp. dle originální game show Jeopardy! vysílané od roku 1964 v USA.

Soutěžící si mohou vybrat ze tří sloupců (povrch, objem, hmotnost) a tří řádků (100, 300, 500). Za každou možností se skrývá jedna úloha týkající se tématu v záhlaví s odstupňovanými obtížnostmi.

Po kliknutí na zvolené téma a obtížnost by se mělo zobrazit zadání zvolené úlohy – odkazy však nefungují (chybně vytvořený soubor .pdf). Při zobrazení úlohy se současně ukazuje i řešení (chybně vytvořený soubor .pdf). Tímto se materiál stává pro využití jako hru nepoužitelný. Materiál může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastního materiálu.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Z odborného matematického hlediska jsou úlohy vyřešeny bez chyb, jsou-li pominuty nedostatky v psaní mezer při zápisu čísel či čísel a jednotek. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, aj.) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je díky chybným odkazům pro soutěž nepoužitelný.