32_27_15 Využití stereometrických výpočtů v praxi u strojních mechaniků, drátěné modely

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:371.49 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… uplatnění teoretických znalostí ze stereometrie v praktických výpočtech u strojních mechaniků“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik (a 29-54-H/01 Cukrář) a tomu odpovídá obtížnost resp. jednoduchost.

Celý materiál se týká fiktivní zakázky na výrobu drátěných modelů těles: krychle, kvádry, válce, jehlany a kužely.

Každému z těles je věnován jeden snímek, přičemž poslední snímek je věnován výpočtu výsledku.

Všechny úlohy jsou doplněny poměrně podrobným autorským řešením.

V úlohách se vyskytují chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení), absence jednotek při výpočtech a překlep při závěrečném výpočtu úlohy o krychlích.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

I přes výše uvedené nedostatky může být materiál využitelný při procvičování stereometrie nejen na SŠ, ale i na ZŠ.