32_27_14 Objem a povrch těles - AZ kvíz

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:221.73 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… procvičování učiva o výpočtech v tělesech – hranolech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost či obtížnost.

Na úvodním snímku je připravena jednoduchá čtyřřádková doplňovačka. Do jednotlivých políček je nutné zadat výsledky z následujících čtyř úloh ze čtvrtého snímku. Na následujících čtyřech snímcích je autorské řešení vše čtyř úloh. Ve třech řešeních byly nalezeny nedostatky matematického charakteru (nepřesné zadání, chybné přepisy jednotek, chybné výpočty).

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Příklady obsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je použitelný jako inspirace (doplňovačka) nebo až po odstranění chyb a opravě výsledků a také přejmenování názvu (AZ kvíz - Doplňovačka). Nebýt možností inspirace, materiál by byl vyhodnocen jako nevhodný.