32_27_11 Využití poznatků ze stereometrie, Svatební dort.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:410.64 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… uplatnění teoretických znalostí ze stereometrie v praktických výpočtech cukrářských výpočtech“. Materiál je přednostně určen pro žáky učební 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Materiál se skládá z jediné úlohy, ve které žáci využívají znalostí z oblasti stereometrie (objem kvádru) a z oblasti hustoty materiálu (nebo lineární závislosti hmotnosti homogenního tělesa na objemu tělesa) při určení hmotnosti svatebního dortu.

V úloze jsou zadány rozměry jednotlivých částí dortu a hmotnost nejmenší části. Úloha je doplněna autorským řešením.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedeného oboru a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Občas se vyskytují chyby charakteru typografického a absence jednotek v řešení úlohy. Z didaktického hlediska by bylo dobré zobrazit zadání na jediném snímku.

Materiál lze (po opravě překlepů a chyb) využít při procvičování výpočtech z oblasti stereometrie a také objemu a hmotnosti na SŠ (příp. i na ZŠ) téměř „tak jak je“.