32_27_10 Využití poznatků ze stereometrie u strojních mechaniků, Hmotnost konstrukce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:483.41 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určenk „… uplatnění teoretických znalostí ze stereometrie v praktických výpočtech v praxi strojních mechaniků“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-H/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Materiál se skládá ze dvou úloh, ve kterých se využívají znalosti ze stereometrie a z učiva o hustotě.

První úloha se týká výpočtu hmotnosti kovové konstrukce při znalosti délek některých komponent a hustoty. Postup je sice v pořádku, ale v zadání na prvním snímku chybí barevné označení „délky“ konstrukce, která je (dle dalších výpočtů autorky) 10 m. Po zvýraznění v obrázku je již řešení správné.

Druhá úlohy se týká délky ocelových tyčí potřebných pro výrobu jisté konstrukce a také určení průměru tyčí při znalosti hustoty oceli a hmotnosti celé konstrukce. Princip řešení je správný.

Kromě nedodržení zápisu jednotek se vyskytuje chyba při výpočtu první úlohy nebo je potřeba dokreslit délku 10 m do obrázku.

Materiál je přiměřeně obtížný pro žáky výše uvedených oborů a bylo by možné jej použít i do výuky matematiky na ZŠ.

Občas se vyskytují chyby charakteru typografického.

Materiál lze (po opravě překlepů a chyb) využít při procvičování výpočtech z oblasti stereometrie a také objemu a hmotnosti na SŠ (příp. i na ZŠ) téměř „tak jak je“.