32_26_9 Využití poznatků z planimetrie ve výpočtech u strojních mechaniků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:382.18 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení využití získaných poznatku k řešení praktické úlohy. Úloha je komplexní a využívá i jiná učiva předmětu matematika“.

Materiál je ve formátu .pdf a na osmi snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet množství potřebného materiálu na kovový svícen a cenu za materiál. Na závěr se pak autorka věnuje i finanční rozvaze.

Za nedostatky lze považovat nedostatečné zadání úlohy (např. v zadání chybí ceny za materiál, chybí náčrt s rozměry aj.), absenci jednotek, chyby typografického charakteru apod.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ. Ze zadání, tak jak jej autorka uvedla není možné úlohu zdárně vyřešit.