32_26_8 Pythagorova věta, soutěž

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:973.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… kprocvičení učiva o Pythagorově větě na příkladech formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na třinácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka připravila tabulku pro hru typu Risk! či Riskuj!.

Autorka do „hry“ zařadila témata Pravoúhlý trojúhelník, Rovnoramenný trojúhelník a Rovnostranný trojúhelník. Pro každé téma zvolila tři úlohy odstupňované podle obtížnosti.

Za hlavní nedostatek lze považovat to, že v daném formátu je hra nepoužitelná, neboť je zřejmě nevhodné promítnout žákům zadání úlohy a současně i řešení. Pravděpodobně jsou ve hře odkazy, které nefungují.