32_26_8 Pythagorova věta, soutěž

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:973.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro a určen k „… procvičování učiva o Pythagorově větě na příkladech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na úvodním snímku je připravena tabulka s odkazy ve stylu televizní soutěže Risk, která běžela od roku 1994 na TV Nova, příp. dle originální game show Jeopardy! vysílané od roku 1964 v USA.

Soutěžící si mohou vybrat ze tří sloupců (pravidelný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník) a tří řádků (100, 300, 500). Za každou možností se skrývá jedna úloha týkající se tématu v záhlaví s odstupňovanými obtížnostmi.

Po kliknutí na zvolené téma a obtížnost se zobrazí zadání úlohy a současně také její řešení. Tímto se materiál stává pro využití pro hru jako nepoužitelný. Materiál může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastního materiálu.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je díky chybným odkazům pro soutěž nepoužitelný.