32_26_7 Vlastnosti geometrických útvarů, Kruh, kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:233.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o vlastnostech kružnice a kruhu a pravidelného šestiúhelníku“.

Materiál je ve formátu .pdf a na deseti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje vybraným vlastnostem kruhu, kružnice, kruhové výseči a pravidelnému šestiúhelníku.

V závěru jsou zařazeny dvě slovní úlohy, přičemž obě úlohy jsou doplněny autorským řešením. Zadání úloh však není úplně nejvhodnější, neboť i odpad lze ještě využít. Bylo by asi vhodné zdůraznit rozdíl mezi opakovaným využitím těsta a využitím plechu.

Za nedostatky lze považovat nedostatečné matematické formulace a chyby typografického charakteru.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.