32_26_7 Vlastnosti geometrických útvarů, Kruh, kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:233.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o vlastnostech kružnice a kruhu a pravidelného šestiúhelníku“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Po úvodním snímku jsou jsou zařazeny informace o kruhu a kružnici (průměr, obsah, obvod), o části kruhu (délka oblouku, obsah výseče) a o pravidelném šestiúhelníku. Zbývající tři snímky jsou věnovány dvěma příkladům na obsah obdélníku, obsah šestiúhelníku a obsah kruhu. Pozitivem je, že úlohy jsou zaměřeny na praktické úlohy.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení) a absence jednotek při výpočtech.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování učiva o kružnici, kruhu, částech kruhu a pravidelném šestiúhelníku i na SŠ.