32_26_6 Vlastnosti geometrických útvarů v rovině, Čtyřúhelníky III

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:277.24 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o konstrukcích rovnoběžníků a lichoběžníků s řešenými příklady“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem jsou uvedeny základní doporučení pro konstrukce čtyřúhelníku. Dalších pět snímků je věnováno čtyřem konstrukčním úlohám na konstrukci různých čtyřúhelníků včetně autorského řešení.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru, chybného zápisů symbol pro násobení či absence jednotek při výpočtech.

Po drobných úpravách nedostatků (či aspoň po upozornění na ně) je možné materiál použít pro opakování kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku i na SŠ.