32_26_5 Vlastnosti geometrických útvarů v rovině, Čtyřúhelníky II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o rovnoběžnících a lichoběžníku“.

Materiál je ve formátu .pdf a na dvanácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje vlastnostem kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku.

Na závěr materiálu autorka zařadila jednu slovní úlohu na obsah kosodélníku. Pozitivem je zařazení autorského řešení.

Za nedostatky lze považovat nedostatečné matematické formulace, typografické chyby (záměny znamének, …), nedodržení pravidel rýsování a absence jednotek v řešení.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.