32_26_4 Vlastnosti geometrických útvarů, Čtyřúhelníky I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:206.18 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o pravoúhlých čtyřúhelnících“.

Materiál je ve formátu .pdf a na jedenácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje pravoúhlým čtyřúhelníkům, tj. jejich vlastnostem, konstrukcím a jedné slovní úloze.

Na závěr materiálu autorka zařadila jednu slovní úlohu na obsah lichoběžníku. Pozitivem je zařazení autorského řešení.

Za nedostatky lze považovat nedostatečné matematické formulace, typografické chyby (záměny znamének, …), nedodržení pravidel rýsování, absence popisu konstrukce pomocí geometrických symbolů a překlepy.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.