32_26_3 Vlastnosti geometrických útvarů, Trojúhelníky III

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:240.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o trojúhelnících“.

Materiál je ve formátu .pdf a na jedenácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje obvodu a obsahu trojúhelníku, vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku včetně zmínky o Pythagorově větě, vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku a vlastnosti rovnostranného trojúhelníku.

Na závěr materiálu autorka zařadila dvě slovní úlohy na dané téma. Pozitivem je zařazení autorského řešení.

Za nedostatky lze považovat formát vztahu pro výpočet obsahu trojúhelníku, ve výpočtech chybí jednotky, v práci se vyskytují i typografické chyby.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.