32_26_20 Obvod a obsah rovinných útvarů, soutěž

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:489.51 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení učiva o obvodu a obsahu čtyřúhelníku formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících a u jiných oboru, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na třináctisnímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka připravila tabulku pro hru typu Risk! (1994 – 1999) či Riskuj! (1999 - 2006), který vysílala televize NOVA.

Autorka do „hry“ zařadila úlohy na obvody a obsahy čtyřúhelníků.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek a chyby typografického charakteru

Za hlavní nedostatek lze však považovat to, že v daném formátu je hra nepoužitelná a nehratelná.