32_26_2 Vlastnosti geometrických útvarů, Trojúhelníky II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:207.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o trojúhelnících“.

Materiál je ve formátu .pdf a na jedenácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje konstrukcím trojúhelníků, výškám, těžnicím a Thaletově kružnici.

Ač je práce velmi jednoduchá, přesto obsahuje spoustu nedostatků. U konstrukčních úloh chybí podmínky, rozbory, popisy konstrukce, diskuze, závěr, chybná definice výšky, aj.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.