32_26_2 Pracovní list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:116.49 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list je určen jako podpora pro opakování učiva o trojúhelnících. Svojí obtížností je určen spíše pro ZŠ.

V konstrukčních úlohách se autorka zaměřila pouze na náčrt a konstrukci a naprosto opomenula další části konstrukční úlohy, především popis konstrukce.

Vzhledem k nezveřejnění hlavního materiálu je zveřejnění tohoto pracovního listu, dle mého názoru, zbytečné.