32_26_19 Plánek hracích kostek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:20.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál slouží jen jako doplněk ke hře popsané v materiálu 32_26_19 Obvody a obsahy rovinných útvarů - soutěž, barvy.

V materiálu jsou znázorněny dvě sítě krychle, ze kterých lze po vystřižení, složení a slepení správných ploch krychle vytvořit, aby bylo možné hru odehrát.

Vzhledem k nefunkčnosti výše uvedeného materiálu, domnívám se, že tento materiál by bylo zbytečné zveřejňovat.