32_26_19 Obvody a obsahy rovinných útvarů - soutěž, barvy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:535.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… kprocvičení učiva o rovinných útvarech formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na dvaceti devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje dvaceti pěti úlohám na obsahy rovinných útvarů (čtyřúhelník, rovnoběžník, trojúhelník, kruh, lichoběžník) vždy po pěti úlohách.

Úlohy jsou zadávány formou slovních úloh, což je velmi pozitivní.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek, chyby typografického charakteru, ale hlavně nefunkčnost hry. Je problematické v materiálu typu .pdf nejdříve zobrazit zadání a teprve následně i řešení.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.

Vzhledem k nefunkčnosti hry lze materiál použít jako sadu příkladů na procvičování.