32_26_19 Obvody a obsahy rovinných útvarů - soutěž, barvy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:535.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro a určen k „… procvičování učiva o rovinných útvarech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na úvodním snímku (č. 3) je připraveno pět „řetízků“, přičemž jednotlivé části zřejmě mají směřovat na některou z úloh na snímcích 4 – 28. Úlohy jsou zaměřeny na obsahy a obvody různých obrazců.

Součástí téměř všech úloh (kromě poslední) je také autorské řešení, které je ve většině případu správné.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje závažné chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení), překlepy (snímky 12 a 18) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je možné použít pro opakování tematického celku Planimetrie na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“ (přestože správně nefungují odkazy), ale je potřeba vyřešit překrytí autorského řešení.