32_26_18 Konstrukce a výpočty v planimetrii - doplňovačka.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:232.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení planimetrických výpočtůa konstrukcí trojúhelníku formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na desetisnímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka připravila doplňovačku, ke které však již na začátku přidala informaci, jaký výsledek vyjde, což zřejmě způsobí ztrátu motivace všem, kteří znají výsledek.

Autorka do „doplňovačky“ zařadila otázky na výpočet obsahu lichoběžníku, obvod kruhu, obvod pravoúhlého trojúhelníku a jednu konstrukční úlohu.

Za nedostatek lze považovat absenci jednotek při řešení úloh.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.