32_26_18 Konstrukce a výpočty v planimetrii - doplňovačka.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:232.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro a určen k „… procvičování planimetrických výpočtů a konstrukcí trojúhelníků formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na úvodním snímku (č. 3) je připravena doplňovačka, do které se mají dosadit výsledky ze čtyř úloh, jejichž zadání je na snímku č. 4.

Na snímcích č. 5 – 8 se nachází autorské řešení zadaných úkol se zvýrazněným výsledkem.

Materiál je zakončen vyřešenou doplňovačkou.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

Materiál neobsahuje závažné chyby matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné chyby typografické (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je možné použít pro opakování tematického celku Planimetrie na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“ (přestože správně nefungují odkazy).