32_26_17 Převody jednotek - soutěž, RISK 3

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:568.12 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro a určen k „… procvičování převádění jednotek obvodu a obsahu na jednoduchých příkladech formou hry“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Na úvodním snímku je připravena tabulka s odkazy ve stylu televizní soutěže Risk, která běžela od roku 1994 na TV Nova, příp. dle originální game show Jeopardy! vysílané od roku 1964 v USA.

Soutěžící si mohou vybrat ze tří sloupců (délka, plocha, kombinace) a tří řádků (100, 300, 500). Za každou možností se skrývá jedna úloha týkající se tématu v záhlaví s odstupňovanými obtížnostmi.

Po kliknutí na zvolené téma a obtížnost se zobrazí zadání úlohy a současně také její řešení. Tímto se materiál stává pro využití pro hru jako nepoužitelný. Materiál může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastního materiálu.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo žáky jednodušších oborů SŠ.

V materiálu byla nalezena jedna chyba na snímku 11 (30 dm + 7 mm a 307 mm). Občas se vyskytují drobné chyby typografického charakteru (mezery, chybné zápisy symbolu pro násobení) a absence jednotek při výpočtech apod.

Materiál je díky chybným odkazům pro soutěž nepoužitelný, ale může posloužit jako inspirace.