32_26_16 Obvod a obsah rovin. útvarů, mnohoúhelníky a kruh, soutěž

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:365.09 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení vzorců na jednoduchých výpočtech v rovinných útvarech formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme.

Materiál je ve formátu .pdf a na třináctisnímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka připravila tabulku pro hru typu Risk! (1994 – 1999) či Riskuj! (1999 - 2006), který vysílala televize NOVA.

Autorka do „hry“ zařadila přijatelné úlohy na obvod a obsah kruhu a mnohoúhelníků. Úlohy jsou doplněny autorským řešením.

Za nedostatek lze považovat např. absenci jednotek v řešení úloh a chyby typografického charakteru.

Za hlavní nedostatek lze však považovat to, že v daném formátu je hra nepoužitelná a nehratelná.