32_26_15 Obsah a obvod rovinných útvarů, AZ kvíz.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:194.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… k procvičení vzorců na jednoduchých výpočtech v rovinných útvarech formou hry. Je možné použít ho v jiných ročnících, jestliže toto učivo opakujeme“.

Materiál je ve formátu .pdf a na čtrnácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka připravila tabulku pro hru typu AZ kvíz, který pravidelně vysílá (rok 2020) Česká televize.

Autorka do „hry“ zařadila přijatelné úlohy na obvod a obsah rovinných útvarů. Úlohy jsou doplněny autorským řešením.

Za nedostatek lze považovat např. absenci jednotek v řešení úloh a chyby typografického charakteru.

Za hlavní nedostatek lze však považovat to, že v daném formátu je hra nepoužitelná a nehratelná.