32_26_14 Využití výpočtů v praxi, Zařízení cukrárny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:241.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… kuplatnění teoretických znalostí z planimetrie v praktických výpočtech v praxi“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet hmotnosti materiálu na výrobu desek stolů a hmotnosti barvy na jejich natření.

Pozitivem je, že se jedná o komplexní úlohu, se kterou je možné se skutečně v praxi setkat.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek, chyby typografického charakteru a některé chybné mezivýsledky.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.