32_26_13 Využití poznatků v praxi, Plechová střecha

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:542.29 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… kuplatnění teoretických znalostí z planimetrie v praktických výpočtech v praxi“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet obsahu plechu potřebného na pokrytí střechy domu, včetně její hmotnosti. Zadání je doplněno autorským řešením.

Pozitivem je, že se jedná o komplexní úlohu, se kterou je možné se skutečně v praxi setkat.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek, chyby typografického charakteru a výsledek hmotnosti potřebné barvy (správně patří asi 21 kg).

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.