32_26_12 Využití poznatků z planimetrie v praxi u strojních mechaniků

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:521.74 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… kuplatnění teoretických poznatků planimetrie při praktických výpočtech v praxi strojních mechaniků“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet celkové délky dvou typů tyčí, které společně vytváří nůžkové mříže zasunovacích dveří. Zadání je doplněno autorským řešením.

Nejdříve se autorka zaměřila na určení délky širších tyčí a ve druhém kroku vypočítala délku tenčích tyčí.

Pozitivem je, že se jedná o komplexní úlohu, se kterou je možné se skutečně v praxi setkat.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek, chyby typografického charakteru, ale hlavně, díky překlepu, chybný výpočet délky tenkých tyčí (správně patří asi 2,7 m).

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně) je materiál možné využít při výuce.