32_26_11 Využití poznatků z planimetrie, Svatební dort

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:330.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je ve formátu .pdf a na sedmi snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet množství fondánu na svatební dort a množství marcipánu na růžičky.

Nejdříve se autorka zaměřila na určení množství fondánu na boční a horní plochy dortu. Je však otázkou, zda například spodní patra dortu jsou zcela pokryta fondánem nebo zda na překrytá místa se také fondán dává. Řešení úlohy odpovídá variantě, že i spodní patra jsou nejdříve kompletně pokryta fondánem.

Ve druhé části se autorka zaměřila na výpočet délky pásu marcipánu, ze kterého se mají následně vykrajoval kolečka o třech různých velikostech. Nejdříve autorce vyšlo jedno řešení, při přeskládání kroužků vyšlo druhé řešení (úspornější) a současně existuje ještě jedno a navíc ještě úspornější řešení.

Pozitivem je, že se jedná o komplexní úlohu, se kterou je možné se skutečně v praxi setkat.

Za nedostatky lze považovatneúplné řešení, absenci jednotek, chyby typografického charakteru apod.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití získaných znalostí z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.