32_26_10 Využití poznatků z planimetrie v praxi u cukrářů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:298.76 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „…k uplatnění teoretických poznatků z planimetrie při praktických výpočtech v cukrářské praxi“.

Materiál je ve formátu .pdf a na devíti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) se autorka věnuje jednomu příkladu na výpočet velikosti fondánové hmoty na povrch dortu. Na závěr je zadán úkol pro studenty na totožné téma.

Za nedostatky lze považovat absenci jednotek a chyby typografického charakteru.

Materiál je přiměřeně obtížný a zaměřený na praktické užití znalostí získaných z planimetrie.Úloha je určena pro SŠ, ale bylo by možné jej využít i na ZŠ.