32_26_10 Pracovní list

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:69.24 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl sloužit jako pracovní list pro úlohu, která je zadaná na závěr vyučovací hodiny, ve které byl využit materiál 32_26_10 Využití poznatků z planimetrie v praxi u cukrářů.

Pracovní list je zpracován přehledně a účelně a kromě SŠ by jej bylo možné využít i na ZŠ.