32_26_1 Vlastnosti geometrických útvarů v rovině, Trojúhelníky I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál by měl dle autorky sloužit „… ke zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o trojúhelnících“.

Materiál je ve formátu .pdf a na třinácti snímcích (včetně úvodního a závěrečného) autorka popsala některé z vlastností trojúhelníků.

Za nedostatky lze považovat nepřesné matematické formulace, typografické chyby i chyby grafické.

Materiál je velmi jednoduchý a domnívám se, že obtížností je určen spíše pro ZŠ než na SŠ.