32_26_1 Vlastnosti geometrických útvarů v rovině, Trojúhelníky I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „… zopakování, popř. prohloubení učiva ze ZŠ o trojúhelnících“. Materiál je přednostně určen pro žáky učebních oborů 23-51-J/01 Strojní mechanik a 29-54-H/01 Cukrář a tomu odpovídá jednoduchost a obtížnost.

Úvodem je zmíněno rozdělení trojúhelníků dle velikosti úhlů a délky stran, dále pak značení a pojmenování úhlů a pravidlo o velikosti součtu vnitřních úhlů v trojúhelníku. Dalších šest snímků je věnováno jednotlivým trojúhelníkům zmíněných na třetím snímku.

Obtížností je materiál určen spíše pro žáky ZŠ nebo jednodušších oborů SŠ.

Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné překlepy, absence mezer, záměnu symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít pro opakování tematického celku Trojúhelníky na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.