31_VM_Matematické_doplňovací_tabulky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:202.24 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál zaměřený na procvičování početních operací sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Pomocí tabulek, které žáci doplňují procvičují tyto početní operace zase trochu jinou formou. Může být použito jako práce ve vyučovací hodině, ale i pro jiné účely. Tabulky nejsou na první pohled úplně přehledné. V prvním cvičení zůstávají modré čtverce prázdné, počítá se okolo nich. Obsahuje řešení.