3_VM_využití_násobilky_čtyřmi_ve_slovních_úlohách

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:198.14 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Výukový materiál slouží k procvičování/opakování učiva násobení a dělení čtyřmi ve slovních úlohách. Materiál obsahuje čtyři slovní úlohy. Může být použit jak pro procvičování ve škole, tak jako domácí úkol. Vždy by bylo vhodné s dětmi úlohy projít a zjistit, zda jsou dobře pochopeny. Obsahuje řešení.