3. čtvrtletní práce (písemná práce) - 7. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:716.48 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je autorkou zamýšlen jako zadání třetí čtvrtletní práce v sedmém ročníku ve dvou variantách. Příklady jsou různorodé a jsou zaměřené zejména na konstrukční úlohy a početní geometrii (trojúhelník, čtyřúhelníky) a na procenta. 

Ve skupině A zadání  příkladu 3 obsahuje chybu - s takto zadanými rozměry nemůže trojúhelník PQR existovat (délka strany q, což je přepona pravoúhlého trojúhelníka, je menší než délka výšky na stranu r, což je v tomtéž trojúhelníku odvěsna). Před zadáním žákům je zapotřebí tuto chybu opravit. Ve výpočtu se délka strany q neprojeví, tedy na její délce nezáleží. 

Materiál zřejmě nebude vzhledem k různorodosti osnov ve školách a vzhledem ke specifičnosti zadání možné použít bez dalších úprav v zadání (zadáních). 

Součástí materiálu je kontrolní autorské řešení obou skupin.