3. čtvrtletní práce (písemná práce) - 6. roč.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:685.74 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k testování znalostí žáků šestého ročníku. Test obsahuje dvě různé varianty zadání a zaměřuje se na dvě hlavní témata - dělitelnost a úhel. Každá varianta obsahuje sedm různorodých zadání, a to jak početní úlohy, konstrukční úlohy i slovní aplikační úlohy vztahující se k tématu. Zadání úloh jsou variantami na klasická učebnicová zadání.

Materiál obsahuje také správná řešení pro kontrolu. 

Vzhledem ke skladbě materiálu (dvě různá témata, která nemusí být probírána po sobě) je možné, že bude před použitím nutno materiál upravit.