29_PL_výhra_ve_sportce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.62 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Žáci si procvičí početní operace sčítání, odčítání, násobení, dělení. Jednotlivé slovní úlohy lze použít i jako domácí úkol nebo práci navíc.