26_VM_Nezvyklá_práce_s_jednocifernými_čísly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.15 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Jedná se materiál nad rámec běžné výuky, ale určitě by bylo dobré ho zařadit, protože si u něj žáci dobře procvičují logické myšlení. Žáci pracují s jednocifernými čísly a musí/měli by zapojit logiku, analogii popř. představivost. Obsahuje logické řady a magické čtverce. Je dobré jej rozdělit na jednotlivé úlohy a zařadit postupně. Obsahuje řešení.