26_PL_školní_výlet_pro_1_třídu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:196.43 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost. Pracovní list je po obsahové, stylistické i grafické stránce slabý.