26_PL_Jízda_vlakem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.29 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál obsahuje pracovní list na téma finanční gramotnost.

Ve slovních úlohách se autorka pokoušela procvičit s žáky operace sčítání, odčítání a násobení v číselném oboru do 1000. Pracovní list je slabý po obsahové, grafické i stylistické stránce.