25_VM_Úkoly_směřující_k_rozvoji_myšlení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:199.72 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Jedná se o krátké slovní úlohy zaměřené na problematiku určování věku členů rodiny. Materiál obsahuje celkem 6 slovních úloh. Lze je libovolně zařadit do výuky v průběhu školního roku, ale také i jako práce pro rychlejší žáky nebo jako domácí úkol. Pracovní list je přehledný, dal by se i dobře rozstříhat. Obsahuje řešení.